/title>
   
 
                                    Velkommen til
                        Lægeklinikken Turesensgade  

                                                                                                      Frederik Turesen
 

      Lægeklinikken Turesensgade   
           Turesensgade 11 kld.
             1368 København K

                                                                     
  
Baggrunden for lægeklinikken - læs her        

                                                

Lægeklinikken Turesensgade tilbyder speciallægebehandling til ældre opiat-afhængige borgere i Københavns Kommune. Der arbejdes med en omlægning af misbrugsområdet fra 1.1.2016 som du kan læse om her


Behandlingen varetages af tre speciallæger med mange års erfaring i behandling af patienter med opiat-afhængighed.

            • Peter Preben Ege
        
       Speciallæge i samfundsmedicin fhv. Socialoverlæge. 
             Konsultation torsdage efter aftale mellem kl. 11-18 (9.30-18)
             Mobil  61 85 64 80
             Email: p.ege@dadlnet.dk
 

                Metadonbehandling i Danmark - fra liberalisme til statslig styring 1996
                Peter Eges bog om stofmisbrug og afhængighed fra 2007
                
Dansk misbrugsbehandlings nestor  2011               
               
Dansk misbrugsbehandling- historisk rids 2011
                Lægelig behandling af stofmisbrug 2011
               
Selvadministration af metadon i ambulant regi (stof sept. 2013)
                                                               

   
 
Benny Vittrup             Benny Vittrup
             Speciallæge i onkologi og teamledende overlæge.
             Konsultation onsdage efter aftale mellem kl. 16 - 21
             Mobil  29 80 31 00.
             FAX 72 62 00 28
                Email: BVittrup@Dadlnet.dk  
                          
Metadonbehandling i privat regi 1993 - Rapport efter   6 år
                Metadonbehandling i privat regi 1993 - Tale 
                Metadonbehandling i privat regi 1999 - Rapport efter 12 år 
                Metadonbehandling i privat regi 2002 - Rapport efter 15 år
                Den historiske baggrund for lægeklinikken
                Benny Vittrup som kræftlæge


 
Frank Thor Jørgensen            •  Frank Thor Jørgensen
            
     Speciallæge i almen medicin

              Konsultation tirsdage efter  aftale
              Mobil  42 53 03 77 
        
      Fax     32 13 12 86   
        
     Email: ftj.turesensgade@dadlnet.dk
 
           
Frank Thor Jørgensen - Mennesket i centrum
             
             
 


Målgruppe

Relativt velfungerende ældre,langvarigt opiat-afhængige patienter der skønnes egnet til en ambulant længerevarende lægeligt fokuseret substitutionsbehandling med metadon eller buphrenorphin. Behandlingstilbuddet retter sig mod patienter med så højt et funktionsniveau at de kan administrere en ambulant udlevering af substitutionsmedicin fra et lokalt apotek med behandlingskontol ved fremmøde i lægeklinikken hver 4-5 uge. 

Administrativ placering af Lægeklinikken Turesensgade
Socialforvaltninge i Københavns kommune har en sam,arbejdsaftale med lægerne i lægeklinikken Turesensgade om at varetage behandling af ældre udvalgte patienter med langvarringt opiatmisbrug. Behandlingen er gratis og driften af lægeklinikken finansieres af Københavns Kommune der også betaler for substitutionsmedicin med metadon eller buphrenorphin.    

Lægeklinikkens opgaver iflg.samarbejdsaftalen med Københavns Kommune 2013:
At varetage den lægelige behandling af stofmisbrugere med opoidafhængighed som er stabile i substitutionsbehandling og som ikke har behov for ledsagende psykosocial behandling.
At nedsætte sygelighed og dødelighed i en risikogruppe.
At nedsætte blandingsmisbrug og/eller supplerende alkoholmisbrug
At understøtte resocialisering/rehabilitering.
At tilse patienten en gang månedligt ved behov hyppigere
At lægen dagligt kan kontaktes i dagtiden til håndtering af løbende og akutte problemer.
At lægerne i klinikken vikarierer internt ved ferie og sygdom.
At den lægelige behandling følger retningslinierne i Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling.
At den lægelige behandlingsplan opdateres mindst en gang årligt.
At lægerne drøfter sociale og familiære problemer med patient og pårørende og tager kontakt til Københavns Kommunes rådgivningscenter hvis der opstår behov for yderligere social foranstaltning hos en given borger.
At lægerne samarbejder med Københavns Kommunes socialforvaltning.

Lægerne referer fagligt til Socialforvaltningens socialoverlæge. Samarbejdet omfatter deltagelse i lægemøde mindst en gang i kvartalet eventuelt hyppigere hvis det skønnes nødvendigt af lægen og/eller socialforvaltningen.  

Lovgrundlag
Patienter med opiatafhængighed har en lovhjemlet ret til behandling der er præciseret i sundhedslovens § 142. I henhold til Lov om Social Service (serviceloven) skal alle kommunalbestyrelser fastsætte kvalitetsstandarder for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter § 101 som nedfældet i Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2005. Man kan læse servicelovens generelle bekendtgørelser her og her og om Kvalitetsstandarden for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune 

Andre institutioner i Hovedstadsområdet
KABS er en virksomhed under Glostrup Kommune der har har indgået samarbejdsaftaler om varetagelse af behandling efter kommunale kvalitetsstandarder for behandling af borgere i en række kommuner som Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Furesø, Albertslund, Høje Tåstrup, Ishøj, Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Rødovre

Lægeklinikken Turesensgades baggrund.   
Lægeklinikken begyndte sit virke i lokalerne i Turesensgade i 1984.
Man kan læse historien bag Lægeklinikken Turesensgade her.
 

Siden er sidst redigeret af Benny Vittrup Jensen marts 2017


Med venlig hilsen
Speciallægerne 
Lægeklinikken Turesensgade
                                                                                     

Lægeklinikken Turesensgades Institutionsnummer i Københavns Kommune: 8889.        
CVR-nr 72062817,   CVRP-nr 1013082517,  Ydernummer: 03439